نظر شما درمورد سایت ما
(61.84%) 47
عالی
(23.68%) 18
خیلی خوب
(7.894%) 6
خوب
(2.631%) 2
متوسط
(3.947%) 3
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 76