نظر شما درمورد سایت ما
(57.83%) 48
عالی
(26.50%) 22
خیلی خوب
(7.228%) 6
خوب
(4.819%) 4
متوسط
(3.614%) 3
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 83